ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนดงตาลวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
3
ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
4
ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
5
ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6
ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
7
ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
8
ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
9
ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
10
ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
11
ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
12
ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
1
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
3
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
4
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
5
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
7
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
8
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
9
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
10
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
11
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
12
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
1
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
3
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
4
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
5
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
6
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
7
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
8
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
9
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
10
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
11
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
12
ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00