ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านคลองมะขามเทศ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
2
บ้านคลองตามูล ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหลวัดลพบุรี
3
บ้านท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
4,5
บ้านวัดภิญโญ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
6
บ้านวัดหมู ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
7,8
บ้านวัดยาง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
8,9
บ้านบางคู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
9
บ้านวัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
10
บ้านวัดยาง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
11,
บ้านกล้วย ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
1
บ้านไทรย้อย ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
2,6
บ้านคลองตะขบ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
3,4
บ้านท่าราบ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
11,
บ้านปากคลองบางคู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
13,
บ้านหม้อ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
14
บ้านคลองโพธิ์ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00