ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
1
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
3
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
4
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
5
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
6
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
7
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
8
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
9
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
10
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
2
ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00