ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
1
โพธิ์ชัย
9
ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
12
ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00