ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
4
บ้านคลองรี่ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
5
บ้านท่าสะเดา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
6
บ้านบางไก่เถื่อน ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
7
บ้านคลองมะขวาด ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
8
บ้านท่ากร่าง ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00