ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดท่าแก้ว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านท่าแก้วเหนือ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
8
บ้านท่าแก้วใต้ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
11
บ้านวังสามัคคี ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00