ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองตะขบ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านหนองตะขบ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
6
บ้านดงสวนหมาก ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
9
บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
11
บ้านหนองดู่ ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
3
บ้านหนองสีฟัน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00