ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดศรีสโมสร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
หนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
1
บ้านกุดจอก ต. กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
2
บ้านหนองชุมสาย ต. กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
3
บ้านทับเสาหอ ต. กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
6
บ้านศรีพัฒนา ต. กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
2
บ้านหนองขาม ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00