ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองโพธิ์ ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
1
ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
11
ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00