ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านไร่ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
4
บ้านโก่ย ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
9
บ้านโคก ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
10
บ้านปอ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
11
บ้านคลองแบ่ง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00