ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2
บ้านคลองกว้าง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
3
บ้านดอนทอง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
4
บ้านเนินหนองไทร ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
5
บ้านเนินหญ้าคา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
6
บ้านตลาดวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
7
บ้านเนินตั้ว ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
8
บ้านศาลาแดง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
9
บ้านคลองสะพาน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
10
ท้ายบ้านวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
11
บ้านโคกสำราญ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00