ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนอกทุ่ง ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
2
บ้านต้นโพธิ์ ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3
บ้านไร่ยายชี ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
4
บ้านหัวโขด ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
5
บ้านดอนพระพราหมณ์ ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
6
บ้านดอนตาอุ้ย ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
7
บ้านดอน ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
1
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
2
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
4
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
8
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00