ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองข่า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านหนองข่า ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
11
บ้านหนองข่า ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
8
หนองไก่เถื่อน ตำบล หนองปรือ อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00