ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
3
บ้านหมื่นจิต ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
4
บ้านมาบคล้า ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
7
บ้านมาบลำบิด ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
8
บ้านมาบเตย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
9
บ้านหนองกลางดอน ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
5
บ้านหมื่นจิต ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
6
บ้านโสม ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
1
บ้านหัวกุญแจ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แก้ไข ลบ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00