ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
6
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
8
บ้านมาบเสมอ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1
บ้านห้วยเหียน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
4
บ้านพันเสด็จใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2
บ้านยางเอน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00