ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
-
ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1,2
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1,2
ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
-
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1,2
ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1,2
ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1,2
ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1,2
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1,2
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1,2
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1,2
ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00