ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดแสลง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองคล้า ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2
บ้านเนินท้ายวัด ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
3
บ้านหนองตะเคียนเฒ่า ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
4
บ้านหนองตะโกรม ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
5
บ้านคลองขวาง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
7
บ้านทุ่งรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00