ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านเขาน้อย ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
10
บ้านท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00