ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หัววัง ตำบลจันทนิมิต อำเภอมือง จังหวัดจันทบุรี
2
คลองหนอน ตำบลจันทนิมิต อำเภอมือง จังหวัดจันทบุรี
3
ท้ายวัด ตำบลจันทนิมิต อำเภอมือง จังหวัดจันทบุรี
4
หลังวัด ตำบลจันทนิมิต อำเภอมือง จังหวัดจันทบุรี
5
ท่าเรือจ้าง ตำบลจันทนิมิต อำเภอมือง จังหวัดจันทบุรี
8
บ้านขอม ตำบลจันทนิมิต อำเภอมือง จังหวัดจันทบุรี
9
วัดจันทร์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอมือง จังหวัดจันทบุรี
6
หัวแหลม ตำบลท่าช้าง อำเมือง จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00