ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแถวคลอง ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
2
บ้านทุ่งว่านเหลือง ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
4
บ้านโป่งล่าง ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
3
บ้านตรอกกะทิ ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
5
บ้านบ่อลึก ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00