ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
-
ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
1-7
ต.เขาพลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
1-9
เขาวัว ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
1-5
ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
-
ต.ยายร้า อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00