ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวังปลา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4,9
วังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
3
บ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00