ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
คลองเหล็กบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
6
บ้านแพร่งหน้าผาบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00