ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดคลองขุด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
คลองขุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
3
คลองขุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
10
คลองขุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00