ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดท่าศาลา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านท่าศาลา ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1
บ้านหนองหอย ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00