ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโขมง(แจงพิทยาคาร)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโขมงล่าง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2
บ้านโขมงบน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
3
บ้านพงเผลว ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00