ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเนินจำปา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
เขาฆ้อง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
2
พวา ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
3
เนินจำปา ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
7
คลองหินเพลิง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
11
บ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00