ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
อู่ตะเภา ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
11
หนองบัวใน ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
6
ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00