ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
หมู่บ้านหนองสีงา ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
5
หมู่บ้านหินกอง ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
6
หมู่บ้านดงทับมอญ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
5
หมู่บ้านปากทางหนองแหวน ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
8
หมู่บ้านห้วงน้ำเค็ม ตำบลสนามชัย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
10
หมู่บ้านหนองน้ำใส ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00