ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหนองสีงา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหินดาษ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
2
บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
3
บ้านวังกระดาน ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
8
บ้านหนองสีงา ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
9
บ้านหินกอง ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
10
บ้านหนองน้ำใส ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00