ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
หมู่บ้านโพธิ์ลังกา ตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
2
หมู่บ้านเนินธงชัย ตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
3
หมู่บ้านเนินสถิตย์ ตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
6
หมู่บ้านหนองตาหงุ่น ตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
8
หมู่บ้านห้วงปลาดุก ตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
9
หมู่บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
11
หมู่บ้านเนินเนรมิตร ตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
12
หมู่บ้านโพธาราม ตำบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00