ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบางปรง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
9
ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
10
ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
ตำบลบางกะไห อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4
ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00