ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
คลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
10
คลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
11
คลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
13
คลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00