ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
13
ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
5
ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00