ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบางแสม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านบางแสม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
4
บ้านบางแสม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
7
บ้านบางแสม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00