ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดอินทาราม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหัวไผ่ ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2
บ้านโรงหลวง ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
4
บ้านชวดล่างหัวไผ่ ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
5
บ้านตลาดหนองตีนนก ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
3
บ้านคลองชวดแค ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
4
บ้านตลาดทด ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
1
บ้านชวดลำภู ต.บางซ่อน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00