ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดแสนภูดาษ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านนอก ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิื จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
บ้านด่านเก่า ตำบลแสนภูดาษ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
บ้านใน ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00