ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-3
ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
1-7
ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
1-7
ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
1-9
ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
1-9
ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
1-9
ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
1-9
ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00