ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดวังไทร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านบุกระเบา บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
7
บ้านวังไทร ต.เขาพระ อ.เมือง จ .นครนายก
4
บ้านเขาพระ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
6
บ้านบุหย่อง ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00