ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
2
บ้านปางลาง ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00