ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเสมา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านเสมา ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
9
บ้านโนนข้าวตาก ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00