ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกใบบัว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านโคกใบบัว ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
21
บ้านโคกใบบัว ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
15
บ้านใหม่ไชยมงคล ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00