ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตะเคียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านตะเคียน ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
4
บ้านดอนใหญ่ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
12
บ้านตะเคียนเหนือ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00