ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองสะแก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองสะแก ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
6
บ้านดอนป่าโอบ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00