ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านอ้อไพล

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
อ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
12
ไพล ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
14
อ้อเหนือ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00