ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตะคร้อ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านหนองสะแก ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
12
บ้านโนนมะค่า ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวักนครราชสีมา
5
บ้านตะคร้อ ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
13
บ้านตะคร้อ 2 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00