ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
บ้านบัลลังก์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา
5
บ้านน้อย ตำบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา
17
ทำนบพัฒนา ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จฺนครราชสีมา
7
ดอนยาว ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00