ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านซึม ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
6
บ้านพุทรา ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
10
บ้านสินสมบูรณ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
14
บ้านซึมพัฒนา ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00