ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
2
บ้านโคกน้อย ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
3
บ้านโนนสำราญ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
4
บ้านหนองกระทุ่ม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
5
บ้านวังคล้า ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
8
บ้านหลักขาว ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
9
บ้านห้วยหินพัฒนา ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
11
บ้านซับพงโพด ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
12
บ้านเจริญทรัพย์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00