ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
เสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
4
ซับ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
12
ทรัพย์อุดม ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00